Miljö

Miljöarbete

NSF STÄD använder unika produkter som inte innehåller några kemikalier eller andra skadliga ämnen, detta för att kunna erbjuda en frisk och hälsosam miljö för dig och dina nära.

Vi medverkar till ett positivt och strukturerat miljöarbete för att ge vårt bidrag till en hållbar utveckling. Vi strävar efter att åstadkomma en arbetsplats som främjar en god arbetsmiljö. Vi ansvarar för företagets miljöpåverkan genom vårt aktiva arbetssätt för att reducera de områden där arbetsmiljö- och miljöpåverkan ansetts väsentlig.

Vi följer kontinuerligt upp de miljöpåverkande faktorerna i vår egen verksamhet.
Målsättningen är att minimera all skadlig miljöpåverkan. Det sker bland annat genom att vi successivt minskar användningen av kemikalier, reser med miljöfordon, samordnar inköp för färre transporter samt sänker vår vatten- och elenergiförbrukning.


Vi deltar även aktivt i våra kunders miljöarbete.